Seznam kratic, ki se uporabljajo pri bančnih prenosih

IBAN Mednarodna številka bančnega računa
Mednarodna številka bančnega računa je edinstven identifikator, ki bankam omogoča samodejno obdelavo plačil od osebe do osebe. IBAN vsebuje vse potrebne podatke lastnika, če je na bančnem računu naveden številka računa, bančna in podružnica ter koda države. Čeprav za države SEPA ni bila določena enotna dolžina, IBAN ne sme presegati 34 znakov. Večina držav ima različne fiksne dolžine. Naš validator samodejno zazna državo in dolžino IBAN-a, da bi lahko pravilno potrdil.
BBAN Osnovna številka bančnega računa
BBAN je okrajšava za osnovno številko bančnega računa. Predstavlja številko bančnega računa posamezne države. BBAN je zadnji del IBAN, ko se uporablja za mednarodne prenose sredstev. Vsaka država ima specifičen BBAN format in dolžino, odvisno od lastnih standardov. Trenutno ni skupnega EU ali drugega standarda, ki bi poenotil BBAN. Zato je bil uveden IBAN za pomoč pri standardizaciji mednarodnih bančnih nakazil.
BIC Bančna identifikacijska koda
Bančna identifikacijska koda je mednarodna koda, ki jo banke uporabljajo za finančne transakcije. Vsaka banka ima svoj BIC. Na ta način evropski in mednarodni plačilni nalogi avtomatsko pridejo do prave banke in podružnice. BIC se imenuje tudi SWIFT naslov ali SWIFT koda. BIC lahko vsebuje 8 ali 11 znakov, odvisno od tega, ali ponuja informacije o podružnici.
SEPA Enotno območje plačil v evrih
To edinstveno območje plačil v evrih vzpostavlja integriran evropski trg plačilnih instrumentov. Cilj SEPA je zagotoviti, da se plačila v Evropi izvajajo tako preprosto in učinkovito kot tista znotraj posamezne države.
ECB Evropska centralna banka
Evropska centralna banka je centralna bančna enota za euroobmočje. Odgovorna je za evro valuto v Evropski uniji. Glavna naloga ECB je ohraniti kupno moč evra in s tem stabilnost cen v euroobmočju. Evroobmočje vključuje 17 držav Evropske unije, ki so evro uporabljale od leta 1999.
SWIFT Združenje za svetovno medbančno finančno telekomunikacijo
Glej BIC
SCT SEPA Credit Transfer
SEPA Credit Transfer je uvedel Evropski plačilni svet (glej EPC) v začetku leta 2008. To se imenuje tudi plačilna shema ali sklop pravil za prenos sredstev med bankami v EU. SCT (imenovan "evropski prenos" v Belgiji) naj bi nadomestil celotno evropsko paleto lokalnih plačilnih sistemov, izraženih v eurih, tako domačih kot čezmejnih.
SDD SEPA Direct Debit
SEPA Direct Debit (imenovan "European direct debit" v Belgiji) je plačilni protokol, ki določa sklop pravil za posebna plačila med bankami v evroobmočju. Jedro SDD, tako kot katera koli druga shema direktnih obremenitev, temelji na naslednjem konceptu: "Zahtevam denar od nekoga drugega, z njihovo predhodno odobritvijo, in ga nakažem na svoj račun". Tako plačnik in izdajatelj morata imeti račun pri ponudniku plačilnih storitev (PSP) v SEPA.
PSD Direktiva o plačilnih storitvah
Direktiva o plačilnih storitvah je bila uvedena leta 2007 kot sklop pravnih predpisov, katerih namen je opredeliti plačilne storitve in ponudnike plačilnih storitev v Evropski uniji. Glavni namen je olajšati razvoj enotnega območja plačil v eurih (SEPA), urediti plačilne institucije, zagotoviti preglednost plačil in povečati konkurenco.
ACH Avtomatizirana klirinška hiša
ACH je vrsta elektronskega omrežja za prenos sredstev, ki se uporablja v Združenih državah. Podobno kot SWIFT v Evropi, ACH zagotavlja medbančno obračunavanje kreditnih in debetnih transakcij. Elektronsko omrežje ACH pomaga bankam in finančnim institucijam pri izmenjavi informacij.
CSM Klirinški in poravnalni mehanizem
Klirinški in poravnalni mehanizem je sklop pravil, ki urejajo način izvajanja trgovine. Takšne direktive predstavljajo način pošiljanja denarja in sporočil na standardiziran način med ponudniki plačilnih storitev.
PEACH Pan-evropska ACH
Pan-evropska avtomatizirana klirinška hiša (PE-ACH) je ACH, ki je sposoben poravnati kreditne prenose in direktne obremenitve, skladne s SEPA, v območju evra. PEACH je tudi poslovna platforma za zagotavljanje instrumentov za plačila malih vrednosti v eurih in osnovnih povezanih storitev, ki so sestavljena iz pravil upravljanja in plačilnih praks ter so podprta s potrebnimi tehničnimi platformami.
EBA Bančno združenje za evro
Ustanovljeno v Parizu leta 1985 s strani 18 poslovnih bank in Evropske investicijske banke. EBA je industrijski forum za evropske plačilne subjekte z več kot 200 bankami in organizacijami. EBA je eden glavnih dejavnikov pri ustvarjanju in razvoju SEPA.
EPC Evropski svet za plačila
Organa evropskega bančništva za sprejemanje odločitev na področju plačil. Usklajuje vse dejavnosti, ki naj bi vodile k uvedbi SEPA.
BACS Avtomatizirani klirinški sistem bankirjev
BACS je kratica za avtomatizirani klirinški sistem bankirjev. Je ena izmed organizacij za medbančne transferje Združenega kraljestva in se uporablja za obdelavo elektronskih transakcij in prenosov. Večina stvari, ki se obdelujejo z uporabo sistema BACS, so neposredne bremenitve in neposredni krediti. Neposredna bremenitev je navodilo imetnika računa za svojo banko, ki pooblašča podjetje, da dvigne različne zneske denarja. Neposredne bremenitve se uporabljajo za zagotovitev rednega, varnega in učinkovitega plačila. So med najpogostejšimi finančnimi transakcijami na svetu. Neposredni kredit ima nasprotni pomen od neposredne bremenitve in se običajno uporablja za prenos plač na bančne račune zaposlenih. Do nedavnega je bil BACS sistem v ospredju za enkratna spletna plačila in plačila prek telefona. Vendar je bil nedavno uveden s sistemom hitrejših plačil. Razlog za to je učinkovitost hitrejših plačil, ki procesira skoraj takoj. Še več, to lahko počne kadarkoli, 365 dni na leto. Plačila BACS na drugi strani potrebujejo najmanj 3 bančne dni. Nekateri računi ne omogočajo hitrejših plačil, zato se še vedno zanašajo na BACS.
CHAPS Avtomatiziran plačilni sistem klirinške hiše
Kot ste morda uganili, je tudi CHAPS kratica; pomeni avtomatiziran plačilni sistem klirinške hiše, čeprav se s polnim imenom le redko omenja. CHAPS je drug sistem, ki se uporablja za obdelavo plačil v Združenem kraljestvu. Čeprav lahko kdorkoli uporablja CHAPS, je to sistem, ki ga podjetja običajno uporabljajo pri transakcijah, ki vključujejo velike vsote denarja. Uporaba sistemov CHAPS ponavadi povzroči strošek od 25 do 30. CHAPS prenosi se zgodijo v enem dnevu in se običajno uporablja pri nakupu nepremičnin; odvetniki uporabljajo sistem za prenos sredstev med bančnimi računi vpletenih strank. Uporablja se tudi v drugih scenarijih, ki vključujejo plačila visoke vrednosti. Kot je bilo že omenjeno, se CHAPS uporablja za premikanje sredstev med bankami; v ta namen se uporablja večkrat na dan. Za plačilo preko CHAPS-a je običajno treba obiskati banko z identifikacijsko številko, ki dokazuje vašo identifikacijo. Preden izvedete CHAPS plačilo, je vredno preveriti omejitev hitrejših plačilnih transakcij vaše banke. Hitrejša plačila se običajno lahko uporabijo za prenose do 100.000 in so takojšnja kot tudi brezplačna. To velja zlasti za posamezne uporabnike (v nasprotju s podjetji in organizacijami).
FPS UK sistem hitrejšega plačila
Kot je navedeno zgoraj, storitev hitrejših plačil omogoča širši javnosti, da izvršuje plačila s sredstvi, ki se obdelujejo in prenašajo skoraj takoj. Širša javnost ga redno uporablja za plačila, kot so računi, trajni nalogi in spletni prenosi. Sistem deluje od leta 2008.
C&CC UK Cheque and Credit Clearing
Kot je navedeno zgoraj, storitev hitrejših plačil omogoča širši javnosti, da izvršuje plačila s sredstvi, ki se obdelujejo in prenašajo skoraj takoj. Širša javnost ga redno uporablja za plačila, kot so računi, trajni nalogi in spletni prenosi. Sistem deluje od leta 2008.
EFT Elektronski prenos sredstev
Predstavlja način, kako lahko vaše podjetje prejme neposredni polog vseh plačil iz Commonwealtha na vaš bančni račun podjetja. Ko se prijavite, vam denar pride neposredno in prej kot kdajkoli prej. EFT je hiter, varen in pomeni, da bo vaš denar potrjen na vašem bančnem računu hitreje, kot če boste morali počakati na pošto, položiti ček in počakati, da bodo sredstva na voljo.
B2B Business to Busines
SCF SEPA za kartice
SEPA za kartice določa načela in pravila na visoki ravni, ki bodo, ko jih bodo izvajale banke, sheme in druge zainteresirane strani, evropskim strankam omogočile uporabo kartic splošnega namena za plačevanje in dvig gotovine v evrih po vsem območju SEPA z enako lahkoto in udobjem kot v svoji domovini.
EFTA Evropsko združenje za prosto trgovino
ECBS Evropski odbor za bančne standarde