Preverite IBAN številke

Naslednje številke IBAN se lahko uporabijo za namene testiranja v razvojnih okoljih IBAN. V tabeli je prikazan pričakovani rezultat za vsak IBAN test, kot je uspešna potrditev ali določena napaka.

IBAN Veljaven Razlog
GB33BUKB20201555555555Veljaven IBAN, dolžina, kontrolna številka, koda banke, račun in struktura
GB94BARC10201530093459Veljaven IBAN, bančna koda ni najdena (banke ni mogoče identificirati): Veljavna dolžina, kontrolna številka, koda banke, račun in struktura
GB94BARC20201530093459 Neveljaven IBAN, preverite številke MOD-97-10 po ISO/IEC 7064:2003
GB96BARC202015300934591Neveljaven IBAN, dložina mora imeti "X" znakov!
GB02BARC20201530093451Neveljavna številka računa
GB68CITI18500483515538Neveljavna številka računa
GB24BARC20201630093459Koda banke ni najdena in neveljaven račun
GB12BARC20201530093A59Neveljavna struktura računa
GB78BARCO0201530093459Koda banke ni najdena in struktura kode banke ni veljavna
GB2LABBY09012857201707Neveljavna struktura IBAN kontrolne številke
GB01BARC20714583608387Neveljavna IBAN kontrolna številka
GB00HLFX11016111455365Neveljavna IBAN kontrolna številka
US64SVBKUS6S3300958879Zdi se, da država ne podpira IBAN-a!